Husmask är en tjänst för att se trender i och statistik för bostadpriser.

Nyhet: välj flera områden på kartan och få deras sammantagna data. Använd knappen ovan.

All data kommer från Booli. Statistiken som visas är medelvärden dagsvis, veckovis och månadsvis för lägenhet- samt villapriser, och även så kallad spread som visar skillnaden mellan listpriset och försäljningspriset (beräknas (säljpris/listpris) - 1, och t ex värdet 0.05 betyder att bostaden ökade 5% från listpriset). Grafer visas också för försäljningsvolymer (antal försäljningar i Boolis databas) samt genomsnittlig boarea för objekten i databasen. Data finns från januari 2013 och framåt.

Medelvärdena beräknas per dag, kalendervecka eller kalendermånad och är alltså inte rullande medelvärden. Anledningen är att tjänsten vill visa så aktuell information som möjligt. Baksidan är att den senaste veckan eller månaden ibland kan innehålla endast ett fåtal (t o m enstaka) mätvärden - t ex på måndag för veckomedelvärdet eller i början av månaden för månadsmedelvärdet. Detta måste man ta i beaktande när man bedömer den absolut senaste informationen. Informationen uppdateras ett par gånger per dag.

För att börja, välj en kommun eller ett län på kartan, eller något av områdena med knapparna ovan och objekttyp samt frekvens under det. I graferna kan man zooma och justera utsnittet.